A continuación te mostramos el listado de los cursos de FPO que ofrece el centro FPO de Viveiro, en la provincia de Lugo:

Familias profesionales sobre los cursos que se imparten:

 • Servizos as empresas
 • Edificación e obras públicas
 • Fabricación de equipos electromecánicos
 • Montaxe e instalación
 • Mantenemento e reparación
 • Producción, transformación e distribución de enerxía e auga

Cursos FPO que imparte el centro de Viveiro:

 • Deseño e modificación de planos 2D y
 • Fontaneiro
 • Instalador mantenedor reparador de calefacción e auga quente
 • Cálculo de estructuras planas e espaciais de formigón
 • Auxiliar técnico de topografía
 • Especialista en topografía electrónica
 • Práctico en topografía para obra urbana
 • Electricista industrial
 • Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC
 • Instalador de equipos e sistemas de comunicación
 • Mecánico de mantenemento
 • Instalador de sistemas fotovoltaicose eólicos

Otras actividades formativas:

 • As súas instalacións permiten o desenvolvemento doutras especialidades formativas (Electricista de edificios, instalador de gas, Axustador mecánico,…)
 • Conta ademais con dotacións de equipos móbiles para a impartición, en localidades con instalacións axeitadas, de diversos cursos (Ebanista, Xardineiro, Albanel, Camareiro,…)